Curriculum Vitae
Jeroen L'Abée


Personalia
Naam:
Voornaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Nationaliteit:
L'Abée
Jeroen
Asterdkraag 102
4823 GB
Breda
076-5421986
jeroenlabeenl
14-1-1978
Breda
Man
Gehuwd
Nederlandse


Opleiding
Bedrijfskundige Informatica
1998 - 2002
Fontys Hogescholen Bedrijfskundige Informatica, Eindhoven. Diploma: 2002
Enkele van de gevolgde vakken: Pascal, Delphi, Webdevelopment, Administratieve organisatie, Databases, Systeemontwikkeling, ITIL, EDP-Auditing, Logistiek, Informatica recht en Integrale kwaliteitszorg, Bedrijfskunde, Exploitatie en Beheer van Informatie Systemen.Ervaring
Software engineer
02-2011 t/m heden
Achmea IT | Competence Center ECM

Software engineer
10-2002 t/m 01-2011
Pointlogic, Rotterdam
Pointlogic ontwikkelt beslissing ondersteunende software voor de media en HRM markt.
Nieuwbouw van en onderhoud aan verschillende softwarepakketten. Van functioneel ontwerp, technisch ontwerp tot en met de oplevering. Enkele voorbeelden:
* Prognosemodel strategische personeelsvoorziening (Nieuwbouw in C# .NET)
Het Expertise Centrum Strategische Personeelsvoorziening van de Politie gebruik het Prognosemodel om de totale instroombehoefte van de organisatie te berekenen. De applicatie houdt hierbij rekening met de verwachte uitstroom, groei of krimp van onderdelen en eventueel de verwachte interne doorstroom.
* SQL Database management tool (nieuwbouw in C# .NET)
* HERO voor RMB (Onderhoud en verder ontwikkelen in C# ASP.NET)
HERO is een webbased applicatie om het effect van adverteren op de verschillende Waalse TV zenders te berekenen.
* M3 Automotive (onderhoud in C# .NET)
* f3 : corporate en f3 modules voor verschillende klanten waaronder AWVN en
Human Capital Group (onderhoud aan f3 en nieuwbouw van de f3 modules C# .NET)
Met f3 : corporate kunnen op eenvoudige wijze alle denkbare toekomstscenario’s worden uitgewerkt en doorgerekend.
* InTune | Predict voor SBS (nieuwbouw in Delphi)
InTune | Predict is een applicatie om kijkcijfers mee te voorspellen zodat daarmee reclamezendtijd optimaal kan worden gepland.
* Norms & Trends voor het Britse ITV (nieuwbouw in Delphi)
Norms & Trends is een datamining applicatie die inzicht biedt in 5 jaar aan sponsorship en marktonderzoekdata.
* Mail in de mediamix voor TNT post (nieuwbouw in Delphi)
* Fission voor MPG en Allocator voor OMD (nieuwbouw in Delphi)
Fission en Allocator zijn applicaties om budgetten te verdelen over verschillende product markt combinaties.


Applicatie Developer
02-2002 t/m 10-2002
Isah ERP Software, Tilburg
Isah ontwikkelt, implementeert, verkoopt en ondersteunt het ERP-pakket Isah-7.
Uitbreiden, verbeteren en onderhouden van het ERP pakket Isah-7 in Delphi.


HBO afstudeerstage
08-2001 t/m 12-2001
Tam Tam, Delft
Tam Tam is een full service internet solutions provider.
Ontwikkelen van een webbased servicedesk applicatie gemaakt in ASP.NET en SQL Server. De servicedesk applicatie is binnen SharePoint Portal Server geïmplementeerd.


Systeembeheerder
01-2000 t/m 01-2001
AXUM Organisatie Adviseurs, Breda
Systeembeheer, het doorontwikkelen van de O&O applicatie en nieuwbouw van de website van AXUM.


HBO derdejaarsstage
08-1999 t/m 01-2000
AXUM Organisatie Adviseurs, Breda
AXUM is een organisatie adviesbureau met sterke wortels in onderwijs en opleiding.
Ontwikkelen van een Opleiding & Ontwikkeling (O&O) applicatie in Delphi voor Dupont.
Daarnaast het systeembeheer gedaan.Cursus
Microsoft DevDays
2007, 2008, 2009 & 2010
Het grootste Microsoft evenement in Nederland voor software development en softwarearchitectuur over actuele ontwikkelingen.

Visual Studio 2008: ADO.NET 3.5
December 2008
ADO.NET 3.5 cursus (MS6464) (over o.a. het entity framework)
Certificaat


Advanced Transact SQL Tips & Techniques
Mei 2002
SYBASE cursus.
Certificaat.


Delphi 6 Advanced: Client | Server en DataSnap
Mei 2002
Borland training.
Certificaat.


Basisopleiding Isah-7 Consultant
April 2002
Diploma behaald.


Overige
Programmeertalen: C#, .NET, ASP.NET, Silverlight, XAML, Delphi, PHP, SQL en XML.
Databases: Microsoft SQL Server, SyBase, MySQL en Microsoft Access.
Versiebeheerssystemen: MKS, Visual SourceSafe, Subversion en CruiseContol.NET (Buildserver).
In het bezit van rijbewijs B.Interessen
Wandelen, lezen, nieuwe technologieën op het gebied van ICT, Windows development, webdevelopment (www.labee.nl, iris.labee.nl, erik.labee.nl, mijnCV.com, tasktimer.labee.nl).


Laatst gewijzigd op: 5-4-2011


© Jeroen L'Abée